Thymatron®System IV

Thymatron®System IV je nejmodernější model elektrokonvulzivního přístroje americké firmy Somatics. Parametry šokovacích pulsů a účel použití přístroje je shodný se staršími modely DGx a System II, které již nejsou dodávány.
 
Parametry šokovacích pulzů
Všechny přístroje řady Thymatron používají úzké obdélníkové pulzy konstantního proudu 0,9A. Šířku pulzů lze měnit zabudovaným programátorem v rozmezí 0,25 až 1,5 msek. s krokem 0,25 msek. a frekvenci pulzů lze měnit v rozmezí 10 až 70 Hz s krokem 10 Hz (do 140 Hz s programem LOW 0,25).

Ovládání a bezpečnostní prvky
Přístroje Thymatron mají velmi jednoduché ovládání. V základním rutinním provozu obsluha nastavuje pouze věk pacienta. Ve specifických případech lze pomocí programátoru měnit parametry šokovacích pulzů. Lze nastavit a uložit až 8 vlastních přednastavení parametrů pulzů. Případně si může uživatel vybrat ze čtyř přednastavených kombinací parametrů stimulace nebo možnosti nastavení dvojité dávky energie a též lze zvolit funkci INTERMITTEND – série pulzů s 1 msek. šířkou. Přístroje Thymatron obsahují bezpečnostní prvky zvyšující bezpečnost jak obsluhy, tak pacienta – ochranný kryt šokovacího tlačítka, prodlevu před zahájením šokování, zvukové signály, kontrolu překročení nastavené energie atd. Ojedinělou funkcí pro pacientovu bezpečnost je zabudovaný Monitor hloubky anestezie poskytující zpětnou vazbu o úrovni anestezie na základě volby jednoho ze tří indexů: 95% Spectral Edge Frequency, Relative Delta Power, případně Median Frequency.

Snímané fyziologické údaje a hodnoticí indexy
Přístroj Thymatron®SYSTEM IV snímá celkem čtyři fyziologické veličiny: 2 x EEG, EMG a EKG, nebo 4 x EEG. Provádí odhad délky záchvatu na základě všech sledovaných veličin a poskytuje přes deset indexů popisujících kvalitu průběhu záchvatu. Vestavěný mikropočítač dále provádí spektrální analýzu všech měřených EEG signálů. Záznam všech snímaných veličin může být přenesen do PC a tam dále zpracováván a archivován programem Genie IV.
více Popis a specifikace

Legislativní rámec
Všechny typy přístrojů řady Thymatron dodávané do České republiky splňují zákonné podmínky pro užívání zdravotnických prostředků vymezené platnou legislativou.