Porovnání modelů

Popis rozdílů modelů přístroje Thymatron

Thymatron®System IV je nejmodernější model elektrokonvulzivního přístroje americké firmy Somatics. Starší modely DGx a System II již nejsou dodávány.
 
Parametry šokovacích pulsů:
Všechny typy přístrojů řady Thymatron™ používají úzké obdélníkové pulsy konstantního proudu 0,9A. U typů DG a DGx lze nastavit šířku pulsů pomocí externího programátoru Flexdial™ na 0,5 msek., 1,0 msek. a 1,5 msek. Dále lze pomocí programátoru Flexdial™ měnit frekvenci předávaných pulsů ve stupních 30, 50, 70 Hz.
U typů  SYSTEM IV a SYSTEM II lze s již zabudovaným programátorem Flexdial™ měnit šířku pulsů v rozmezí 0,25 až 1,5 msek. s krokem 0,25 msek (u typu SYSTEM II nelze nastavit 0,25 msek) a frekvenci pulsů v rozmezí 10 až 70 Hz s krokem 10 Hz (do 140 Hz s programem LOW 0,25).

Snímané fyziologické údaje a hodnoticí indexy:
Přístroje Thymatron™DG, DGx umožňují snímat dvě fyziologické veličiny - EEG a EMG resp. EKG, příp. další kanál EEG. Z těchto naměřených údajů je pak speciálním algoritmem provedeno hodnocení průběhu záchvatu. V průběhu devadesátých let se algoritmus vyvíjel a ustálil se v podobě implementované do modelu DGx. Přístroj poskytuje jednak informaci o délce záchvatu na základě EEG a EMG signálu a dále poskytuje tři indexy popisují kvalitu průběhu záchvatu.
Přístroj Thymatron®SYSTEM IV snímá celkem čtyři fyziologické veličiny 2 x EEG, EMG a EKG. Provádí odhad délky záchvatu na základě všech sledovaných veličin a poskytuje přes deset indexů popisujících kvalitu průběhu záchvatu. Vestavěný mikropočítač dále provádí spektrální analýzu obou EEG signálů. Záznam všech snímaných veličin může být přenesen do PC a tam dále zpracováván.
Přístroj Thymatron®SYSTEM II je po technické strance shodný s modelem SYSTEM  IV, ale  z hlediska hodnocení je obdobou modelu DGx. Snímá dvě fyziologické veličiny  EEG a EMG resp. EKG, příp. další kanál EEG, a poskytuje stejné hodnotící informace jako model DGx. Tento model může být rozšířen na model SYSTEM IV.

Ovládání a bezpečnostní prvky:
Všechny typy přístrojů řady Thymatron mají obdobné a velmi jednoduché ovládání. V základním, rutinním provozu obsluha nastavuje pouze věk pacienta. Ve specifických případech lze pomocí programátoru Flexdial™ měnit parametry šokovacích pulsů. U modelů SYSTEM IV a SYSTEM II lze uložit až 8 různých nastavení parametrů šokovacích pulsů.
Všechny typy přístrojů mají stejné bezpečnostní prvky - ochranný kryt šokovacího tlačítka, prodleva před zahájením šokování, zvukové signály, kontrola překročení nastavené energie ap.

Shrnutí parametrů  (odlišné parametry jsou vytištěny tučně)
 
Parametr
  Thymatron DGx 
 Thymatron©
System II
Thymatron©
System IV
napájení
230/115 V - 50/60 Hz
230/115 V - 50/60 Hz
230/115 V - 50/60 Hz
jmenovitý příkon
150 VA
150 VA
150 VA
provozní teplota
15 °- 40 °C
15 ̊ - 40 ̊C
15 ̊ - 40 ̊C
proud pulsů
zdroj proudu 0,9A
zdroj proudu 0,9A
zdroj proudu 0,9A
max. napětí pulsů
380 V
450 V
450 V
průběh pulsů
obdélníkové, bipolární
obdélníkové, bipolární
obdélníkové, bipolární
frekvence pulsů
30 / 40 / 50 / 60 / 70 Hz
10-70 Hz krok 10 Hz
(do 140 Hz - LOW 0,25)
10-70 Hz krok 10 Hz
(do 140 Hz - LOW 0,25)
délka stimulace
8 sekund
8 sekund
8 sekund
šířka pulsů
0,5 / 1,0 / 1,5 msek
0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,25 / 1,5 msek
0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 /
1,25 / 1,5 msek
náboj*
504 mC
504 mC (*1008 mC)
(*1008 mC)
dynamická impedance
100 - 500 Ω
100 - 500 Ω
100 - 500 Ω
statická impedance
100 - 3000 Ω
100 - 3000 Ω
100 - 3000 Ω
hodnocené fyz. veličiny
1xEEG + 1xEMG
1xEEG + 1xEMG
nebo 2xEEG
2xEEG+1xEMG+1xEKG nebo 4xEEG
Flexdial
externí
vestavěný
vestavěný
alarm překročení
enerergie
vestavěný + manuální testovací funkce
vestavěny s testovací
funkcí
vestavěny s testovací
funkcí
tiskárna
2 kanálová termotiskárna
2 kanálová termotiskárna
4 kanálová termotiskárna
záznamový papír
rulička
skládaný papír
skládaný papír
monit. hloubky anestesie
ne
ne
ano
EEG analýza “Genie”
ne
při rozšíření na verzi IV
vestavěná
FFT analýzy
ne
ne
ano
propojení s PC
ne
sériové rozhraní RS232
na vyžádání
sériové rozhraní RS232
* Standardní max. výstup při zátěži 220 Ω je 504 mC (99.4 J), dvounásobná dávka (pokud lze aplikovat) při zátěží 220 Ω je 1008 mC (198.8 J).