Popis a specifikace

Detailní funkce a vlastnosti přístroje Thymatron®System IV

Mnoho dalších informací v anglickém jazyce naleznete na stránkách společnosti Somatics.

Monitor hloubky anestézie
Thymatron®System IV má funkci monitoringu hloubky anestézie, která poskytuje důležitou zpětnou vazbu pomocí kontinuálního zobrazení jednoho ze tří indexů: "95% Spectral Edge Frequency", "Relative Delta Power", případně "Median Frequency" tak, aby bylo možno použít nové anestetické prostředky (např. propofol), které začaly být častěji používány vzhledem k nedostupnosti Brevitalu. Monitory hloubky anestézie byly zatím dostupné na OR monitorech v cenách mezi 10 až 20 tisíc dolarů. V našem systému je tento monitor obsažen již v základní ceně.

Čtyřkanálový monitor/ploter
Thymatron® System IV monitoruje a tiskne čtyři kanály (EEG1, EEG2, EKG, EMG) na velkoformátový termopapír v reálném čase. Pomocí programu Genie IV lze v PC záznam zobrazit znovu pro podrobnější prozkoumání kdykoli je třeba.
 
Vyhodnocení dosažené délky záchvatu podle EEG, EMG a EKG
Thymatron® System IV je schopen automaticky vyhodnotit konec záchvatu. Jako doplněk k patentovaným měřením konce záchvatu pomocí EEG a EMG u Thymatronu™DGx nyní Thymatron® System IV přináší vyhodnocování délky záchvatu odvozené také z tepové frekvence. Tím poskytuje novou unikátní informaci pro toto zásadní měření subkortikální EKT odezvy.

Kontinuální digitální monitor tepové frekvence
Thymatron® System IV monitoruje a tiskne tepovou frekvenci v každé vteřině léčby přímo na záznamový arch a zároveň tiskne také základní a maximální tepovou frekvenci (důležité měření odrážející kvalitu záchvatu) v závěrečné zprávě.

EEG koherenční analýza, Seizure Energy Index
Postictal Suppression Index a Maximum Sustained EEG Power
Thymatron® System IV analyzuje a tiskne tyto patentované indexy a hodnoty, které odrážejí kvalitu a celkovost EKT záchvatu.

Podání maximální dávky při fyziologické šířce pulsu
Thymatron® System IV může dodat maximální dávku (504 mC) při použití šířky pulsu ve fyziologickém rozsahu 0,25 až 0,5 ms.

Měření kvality EEG záchvatu podle Duke University
Thymatron® System IV tiskne tři parametry pro určení kvality EEG záchvatu, které byly vyvinuty vědeckým týmem na Duke University (Krystal a Weiner, 1994).

Uložení a přehrání celého záznamu výkonu
Thymatron® System IV digitalizuje a ukládá do paměti záznam celé výkonu (včetně záznamů EEG, EKG a EMG) a tím umožňuje kdykoli po zákroku celý záznam znovu vytisknout (např. pokud by došel papír v tiskárně během výkonu) a nebo jej odeslat do počítače pro další analýzu pomocí programu Genie IV, jenž je dodáván s přístrojem.

Power spektrální analýza
Thymatron® System IV používá rychlou Fourierovu transformaci, základ všech digitálních analýz EEG. Nejenom že System IV může vytisknout Power spectral EEG tabulku v závěrečné zprávě, ale díky softwaru Genie IV a propojení s počítačem přes port RS232 je možné sledovat, zobrazovat a ukládat všechny 4 kanály. To vše s možností pozdější analýzy.
(Viz. http://www.thymatron.com/main_news.asp)

Čtyřkanálový EEG digitální přístroj
Thymatron® System IV má všechny funkce čtyřkanálového EEG digitálního přístroje umožňujícího nahrávat, ukládat a analyzovat EEG křivky mezi léčbami tak, aby bylo možno změřit prognosticky příznivou frontální EEG delta aktivitu uváděnou několika výzkumníky (Fink a Kahn, 1957; Roemer a kol., 1990-1991; Sackeim a.kol, 1996) pro předpovězení dobré odezvy na EKT.

Optimalizované programy stimulace
Thymatron® System IV umožňuje uživateli vybrat kombinaci parametrů stimulace, která maximalizuje účinnost jakékoli stimulační dávky při použití šířky pulsu 0,25 nebo 0,5 ms. Tyto programy automaticky upraví frekvenci pro maximální délku stimulace v souladu s posledními doporučeními Sackeimovy laboratoře (Devanand a kol., 1998).
Dvě studie ukázaly větší účinnost dlouhých stimulací při úzké šířce pulsu Thymatronu ve srovnání s krátkými stimuly při šírokém pulsu (Isenberg a kol., 1996, Chanpattana, 2001).

EMG monitor
Každý Thymatron® System IV obsahuje skutečný EMG monitor.

Ultra úzké pulsy
Thymatron® System IV poskytuje ultra úzké (0,25 ms) pulsy, které jsou nejblíže rozsahu udávaného pro nejúčinnější fyziologickou stimulaci (Devanand a kol. 1998).

Jednoduchý FlexDial pro všechna nastavení
Thymatron® System IV má jednoduché otočné tlačítko FlexDial pro výběr všech parametrů stimulace a pro nastavení všech monitorovacích prvků.
Thymatron® System IV umožňuje až 8 sekundovou kontinuální stimulaci pro těžké případy. Toto je zásadní u starších pacientů s vysokým záchvatovým prahem, protože prodlužování délky stimulu je nejefektivnější cestou, jak zvýšit možnost dosažení záchvatu (Swartz a Larson, 1989, Devanand a kol. 1998).

Jednoduchá titrace stimulů
Thymatron® System IV umožňuje jednoduchou titraci stimulů se stejnou šířkou kroku: jedno otočení, tři kroky, pro > 95% pacientů (McCall a kol. 1993, Rasmussen a kol. 1994).

Indikátor EEG záchvatu
Thymatron® System IV tiskne kontinuální černou čáru na vrchu záznamového archu tak, aby lékař mohl spolehlivě určit začátek, průběh a konec záchvatu, a to bez nutnosti EEG expertízy!

Spolehlivost EEG
Vysoká spolehlivost EEG u Thymatron®u byla potvrzena výzkumníky v několika výzkumných centrech (Swartz a kol. 1994, Krystal a Weiner, 1995, Rosenquist a kol. 1998).

Změna tvaru vlny bez změny požadované dávky
Thymatron® System IV umožňuje lékaři měnit šířku pulsu, frekvenci a délku bez změny požadované dávky.

Poplašný signál prodlouženého záchvatu
Thymatron® System IV má tento důležitý bezpečnostní prvek, který upozorní lékaře, že záchvat trvá déle, než bylo specifikováno.

Zvukový EEG monitor
Thymatron® System IV má tento patentovaný prvek, který umožňuje lékaři sledovat EEG kdekoli z léčebné místnosti, dokonce, i když dojde papír v tiskárně.

Svítící časové displeje
Thymatron® System IV má veliké svítící časové displeje s jasnými červenými číslicemi, které jsou snadno čitelné z kteréhokoli úhlu. Jejich součástí jsou také stopky, které ukazují délku záchvatu.

Okamžitý test impedance
Thymatron® System IV umožňuje lékaři otestovat impedanci elektrod a poté okamžitě zahájit léčbu.

Mezinárodní úspěšnost
Thymatron® je nejvíce užívaný EKT přístroj na světě. Je mnoho zemí (např. Česká republika, Německo, Velká Británie, Austrálie, Dánsko, Japonsko, Čína a další), kde je Thymatron převažujícím elektrokonvulzivním přístrojem.

Jednoduchá inovace čipu
Protože speciální počítačově automatické programy Thymatronu jsou uloženy na výměnných mikročipech, je jejich inovace snadno proveditelná přímo na místě pouze výměnou čipu. Somatics poskytl uživatelům Systému IV již čtyři inovace mikročipů ve dvou letech: program pro ultrakrátký puls 0,25 ms., software pro připojení Palm počítače, komponentu digitálního EEG monitoringu v reálném čase pro Genie IV a naposled inovaci pro monitoring hloubky anestézie.