Úvod do pokročilé elektrokonvulzivní terapie

13. února v 14:18

Interpretace údajů na EKT protokolu

Na tomto ukázkovém EKT protokolu přístroje Thymatron® System IV je zobrazeno lékařem nastavené % energie pro pacientův věk 45 let, kterému odpovídá stimulační dávka 308 mC. Zvolený program optimalizace náboje dávky (Optimal Charge Rate) nastavil šířku pulsu 0,25 ms a frekvenci stimulů na 70 Hz. Tomu odpovídá délka předávání energie 7,2 s. Impedance naměřená před začátkem šokování byla 1440 Ω a během stimulace klesla na 260 Ω.

EEG záchvat trval 48 sekund. Vrchol záchvatové amplitudy byl dosažen v 33 sekundě, s Midictal Amplitude 264 μV, s Maximum Sustained Power 77841 μV2 a Average Seizure energy index  72 μV2. Všechny tyto údaje reflektují silnou intenzitu záchvatu.

Vrchol interhemisférické koherence dosažený v 33 s byl souhlasný s vrcholem záchvatové amplitudy v 33 s. Hodnota maximální trvalé koherence (Maximum Sustained Coherence) 95% odráží synchronní účast obou hemisfér při záchvatu. Prudký pokles záchvatové EEG amplitudy na 10 μV se odrazil ve vysokém indexu pozáchvatového potlačení (Postictal Suppression Index) 96%. Spektrální analýza nebyla při tomto  záznamu aktivována.

V souhrnu záznam ukazuje synchronní, vysoce intenzivní, vyvinutý a dobře generalizovaný vzorový EEG záchvat se silnou středozáchvatovou (mid-ictal) fází, s výrazným pozáchvatovým potlačením a podstatnou tachykardiální odezvou. To vše znamená: EKT - indukovaný záchvat s očekávanou vysokou klinickou účinností (Abrams, 2002).
 
Revize 02/2012