Úvod

Společnost GETA Centrum s.r.o. je od roku 1992 (původně jako GETA v.o.s.) výhradním dodavatelem elektrokonvulzivních přístrojů řady Thymatron americké společnosti Somatics, LLC v České a Slovenské republice.
 
V současnosti společnost Somatics nabízí progresivní model přístroje - Thymatron®SYSTEM IV.
 
Společnost GETA Centrum s.r.o. je autorizována pro nabídky přístroje,  dodávky a servis přístrojů řady Thymatron včetně instalace a školení obsluhy.
Zajišťujeme záruční i pozáruční servis a pravidelné kontroly parametrů přístroje v souladu s českou legislativou.
 
Legislativní rámec:
Všechny typy přístrojů řady Thymatron dodávané do České republiky splňují zákonné podmínky pro užívání zdravotnických prostředků vymezené platnou legislativou.
 
 
Historické pozadí:
Zdravotnický prostředek Thymatron™DG je do České republiky (Československa) dodáván od roku 1990. Dne 1.6.1992 byl jeho provoz schválen Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha a dne 17.1.1994 byl na přístroj Thymatron™DG vydán Státním ústavem pro kontrolu léčiv Praha schvalovací výměr č. 005/94.

Od roku 1999 byl přístroj do České republiky dodáván pod typovým označením Thymatron™DGx a 22.7.1999 bylo Státním ústavem pro kontrolu léčiv Praha vydáno Rozhodnutí o povolení k použití prostředku zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče číslo 92/493/99-IIB. Toto rozhodnutí nahrazuje klinické hodnocení z dokumentace, tak jak je vyžadováno zákonem 123/2000 Sb. a jeho platnost končí 26.3.2002. Dne 21.5.2001 byl Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha, autorizovaná osoba číslo 201, vydán certifikát č. MED010319 o přezkoušení typu pro modely Thymatron™DG a Thymatron™DGx. Jeho platnost je omezena do 30.4.2006.

Pro zdravotnické prostředky typů Thymatron®SYSTEM IV, SYSTEM II byl dne 22.03.2002 Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha, autorizovaná osoba číslo 201, vydán certifikát č. MED 020269 o přezkoušení typu. Klinické hodnocení z dokumentace bylo provedeno na pracovišti Psychychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, Praha 2.